Çocuklarda Sedef Hastalığı - Sedef Tedavisi - Medical Park

Çocuklarda Sedef Hastalığı

çocuklarda sedef hastalığı
Çocuklarda sedefe yakalanma oranlarına bakıldığında, kız çocuklarında daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Otuz yaşın altındaki sedef hastalarının ailelerinde sedef hastasının bulunma olasılığı, otuz yaşın üzerinde sedefi bulunan kişilere göre daha fazladır. Ailesinde sedef bulunan kişilerde sedefin erken görülme ihtimali daha fazladır. Erken başlangıç klinik açıdan kötü prognoza sahiptir.

Çocuklarda en çok plak tip sedefe rastlanılır. Başlangıç bölgesi en sık saçlı deri olmaktadır. Yeni doğanlarda sedef genellikle bez bölgesinden başlar. Üre ve dışkının yeni doğan sedefini tetikleyici özelliği olduğu kabul edilmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonu, çocuklarda sedefi başlatabilir. Çocuklar erişkinlere göre travmaya daha fazla maruz kaldıklarından ailelerin dikkatli olmaları gerekir Çocukların yaralarını koparmamaları, aşırı güneşte kalmamaları öğütlenmelidir.

Ergenlik çağındaki gençlerde sedef psikolojik açıdan yıpratıcı olmaktadır. Duygusal problemi olan ergenlerde psikiyatrik yardım faydalı olabilir.