sedef hastalığı

Sedef Türleri

sedef hastalığı türleri
Sedef hastalığı vücutta yerleşim alanına göre üç şekilde sınıflandırılmaktadır. Vücudun yüzde 3’ünden daha az bölgesine yerleşme gösteriyorsa hafif, vücudun yüzde 3-10’u arasında ise orta ve yüzde 10’undan fazla alanda ise ağır sedef olarak isimlendirilir. Sedefin şiddetinin bilinmesi tedavi seçeneği açısından faydalıdır. Hafif sedef vakaları genelde harici ilaçlarla tedavi edilirken, orta ve şiddetli vakalar fototerapi ya da sistemik tedaviler ile kontrol altına alınır.

Sedef Hastalığının Klinik Formları Nelerdir?

Guttat form; su damlası şeklinde olan sedef şeklidir. Çocukluk çağında sık görülür. Çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası gelişir. İlerleme riski az, iyi seyirli sedef çeşididir.

İnvers dediğimiz sedef daha çok koltuk altı, kasık ve anüs çevresi gibi kıvrım bölgelerine yerleşen sedef çeşididir. Özellikle klasik sedefte görülen kabuklanma sürtünmeden dolayı bu formda rastlanmaz.

Ertirodermik form dediğimiz sedef çeşidi tüm vücudun kızarık görünüm kazandığı çeşittir. Ağır seyir gösterir, hastanın genel durumunda bozukluk vardır, bazı durumlarda hastanede yatış gerektirir. Tedaviye dirençli ağır bir klinik tablodur. Ateş yüksekliği ve halsizlik, yorgunluk gibi genel belirtilerde eşlik edebilir.

Kızarık görünümde üzerine süt dökülmüş sivilcelerin eşlik ettiği ağır seyir gösteren püstüler bir sedef formu da bulunmaktadır. Bu sedef çeşidi hastanede yatış gerektirebilir. Çocuklarda erişkinlere göre daha iyi seyir gösterir.